Üzenet
Névjegy

Az OSS rendszer szerinti forintalapú befizetésekre szolgáló számla adatai

A hatályos tagállami áfakulcsok az Európai Bizottság TIC portálján

A hatályos tagállami áfakulcsok az Európai Bizottság TEDB portálján

Az Európai Bizottság OSS-honlapja

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az EGYKE-adatlapot felváltó UJEGYKE-adatlappal kapcsolatosan az alábbi oldalon találhatnak információkat.

Tájékoztató UJEGYKE-nyomtatványról

Tisztelt Ügyfelünk!

2024. április 27-én szombaton 8 órától április 28-án vasárnap 0 óráig a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás (BKSZ) háttérrendszereiben szolgáltatásleállással járó karbantartást tervez.
Ebben az időszakban nem lehet majd elektronikusan dokumentumot beküldeni a NAV-hoz sem az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramon (ÁNYK) keresztül, sem az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásból (ONYA), sem az eSZJA felületről, sem e-Papíron, sem pedig elektronikus tárhelyről (KÜNY-tárhely, Cégkapu, Hivatali Kapu).

Akadozhat a belépés is a NAV ügyintézési portáljaiba.

A 2024. április 27-ei kezdetű, egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos bejelentések az „Igazolási kérelemmel benyújtott bejelentés” nyilatkozat jelölésével (23. pótlap 6. rovat), és a bejelentéshez igazolási kérelem csatolásával 2024. április 28-án éjfélig utólagosan benyújthatók.

Kérjük, hogy elektronikus ügyintézésekor vegye figyelembe a karbantartási időszakot!

Megértését és türelmét köszönjük!

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól OSS befizetési figyelmeztetést (remindert) kapott, ugyanakkor - helyes bevallási referenciaszámra hivatkozással, a bevallásában egyező összeggel - szabályszerű befizetést teljesített, úgy az abban foglaltakat hagyja figyelmen kívül.


OSS-bevallás esedékessége és határideje import séma alkalmazása esetén: havonta, a naptári hónapot követő hónap utolsó napja
_
OSS-bevallás esedékessége és határideje EU séma és nem EU séma alkalmazása esetén:
Adott negyedév Adott negyedév tartama Bevallási időszak Bevallási határidő
I. negyedév (Q1) tárgyév január 1-jétől március 31-ig tárgyév április 1-30. tárgyév április 30.
II. negyedév (Q2) tárgyév április 1-jétől június 30-ig tárgyév július 1-31. tárgyév július 31.
III. negyedév (Q3) tárgyév július 1-jétől szeptember 30-ig tárgyév október 1-31. tárgyév október 31.
IV. negyedév (Q4) tárgyév október 1-jétől december 31-ig tárgyévet követő év január 1-31. tárgyévet követő év január 31.

Üdvözöljük az Egyablakos Rendszer(OSS) magyar portálján!

Az Egyablakos Rendszer (OSS) olyan adózóknak kínál egyszerű, hatékony, és elektronikus ügyintézési lehetőséget, akik az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) országaiba nyújtanak szolgáltatásokat, illetve teljesítenek termékértékesítéseket olyan adózók számára, akik nem alanyai az általános forgalmi adónak.

I.)Miért érdemes az OSS-t választani?

Az OSS a Közösség tagállamában, nem adóalanyok részére nyújtott szolgáltatások, valamint Közösségen belüli távértékesítések kapcsán alkalmazható, vagyis olyan ügyletekre nézve, amelyek az áfa rendszerében a nem adóalany megrendelő, illetve vevő letelepedésének helyén tekintendők teljesítettnek. Ha az adózó ezekre az ügyletekre nem alkalmazza az OSS-t, úgy az adókötelezettségeinek teljesítése olyan módon lehetséges, hogy

Ez egyben az adminisztráció és a hibalehetőségek növekedését, valamint a költséghatékonyság csökkenését is jelenti.

Az OSS mint közösségi egyablakos rendszer - a MOSS rendszer utódaként - épp e hátrányok kiküszöböléséhez kínál megfontolandó alternatívát. Ha az adózó a rendszer magyarországi használata mellett dönt, úgy elegendő a magyar adóhatóság által üzemeltetett OSS Portálon bejelentkeznie, bevallási időszakonként egyetlen, egységes bevallást benyújtania minden tagállamra vonatkozóan. Ez esetben Magyarország, mint az azonosítót kiadó tagállam a bevallási adatokat továbbítani fogja mindazon tagállamok részére, amelyeket az adózó a bevallásában feltüntetett. Az adófizetés szintén egyetlen, összevont utalással teljesíthető, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a vonatkozó bevallásnak megfelelően továbbít a teljesítés helyeszerinti tagállamoknak.

A NAV számára az adózó az OSS alkalmazása során jelezheti adatainak megváltozását, bevallásait beküldheti, módosíthatja, illetve megtekintheti mindezek állapotát, valamint üzenetei között kezelheti a részére megküldött adóhatósági iratokat, igénybe veheti a Helpdesk szolgáltatást, amelynek révén naprakész információk segítik hatékony ügyintézését.

Az OSS rendszerben regisztrált adózó egyszerűbben, egyablakos ügyintézéssel válthatja ki a korábban végzett adminisztrációs terhek jelentős részét. Ennek módja azonban némileg eltér attól függően, hogy az adózó rendelkezik-e letelepedéssel a Közösség valamelyik tagállamában.

A rendszer szabályainak alapjait a NAV honlapján "Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfaszabályok" című, 2021. március 16-i tájékoztató foglalja össze, amely a következő link cikkei között érhető el: https://nav.gov.hu/ado/afa

II.) Uniós séma

Az uniós séma alapjául szolgáló gazdasági tevékenységek köre kibővült. A MOSS rendszerben csak a távközlési, rádió- és televízió-műsor-, valamint elektronikus szolgáltatások után volt lehetőség egyszerűbb adózási szabályok alkalmazására. Az OSS rendszer már kiterjed a Közösségen belüli távértékesítésekre, valamint minden olyan nem adóalany részére nyújtott szolgáltatásra, amelyet a Közösség valamely tagállamába, nem adóalany megrendelő felé nyújtanak.

Az Európai Közösség területén letelepedett adózó csak a székhelye tagállamában regisztrálhat. Ha az adózó székhelye a Közösség területén kívül van, és csak állandó telephellyel rendelkezik Magyarországon, akkor itt, mint állandó telephelye tagállamában regisztrálhat. Ha székhelye a Közösség területén kívül van, de több tagállamban van állandó telephelye, akkor választása szerint ezek közül bármelyikben regisztrálhat. A harmadik országban letelepedett adózó magyar pénzügyi képviselője közreműködésével belföldön abban az esetben regisztrálhat, ha belföldről más tagállamba értékesít terméket. Választása nincs kihatással a fizetendő adó mértékére. A választott tagállam az adózót a meglévő adóazonosító számával veszi nyilvántartásba. A szolgáltatásokat nyújtó adózó a bevallásában csak olyan tagállamokban teljesített ügyleteket tüntethet fel, ahol nem rendelkezik letelepedéssel. A termékértékesítést végző adózó a letelepedés szerinti és az azonosítót kiadó tagállamokban teljesített ügyleteket is bevallhatja be az OSS-ban, ha az árut egy másik tagállamból szállították oda.

A séma adózóinak sajátos kategóriáját képviselik az elektronikus felületek (platformok). Ezek Közösségben letelepedett vagy nem letelepedett adóalanyok lehetnek, amelyek Közösségen belüli olyan távértékesítéseket segítenek elő, amelyekben a termékek a Közösség területén találhatóak (szabadforgalomba vannak helyezve) és ott értékesítik őket, valamint a platformon keresztül eljáró tényleges értékesítő nem telepedett le a Közösségben.

Amennyiben tehát az Ön székhelye, ennek hiányában állandó telephelye Magyarországon van, illetve ha nem telepedett le Magyarországon, de megfelel a séma sajátos feltételeinek, továbbá a kapcsolódó közhiteles hatósági nyilvántartásba (pl. cégbíróság, egyéni vállalkozók nyilvántartása stb.) működő adóalanyként bejegyezték, és a NAV-hoz is bejelentkezett adózóként, akkor az adókötelezettségek egyszerűbb teljesítése érdekében, válassza az uniós séma szerinti bejelentkezési opciót.

III.) Nem uniós séma

Amennyiben az Ön székhelye az EK területén kívül van, és állandó telephellyel sem rendelkezik az EK területén, és az EK-ban letelepedett nem adóalanyoknak nyújt szolgáltatást, valamint egyetlen másik tagállamban sincs bejelentkezve az OSS rendszerbe, és ezt Magyarországról szeretné megtenni, akkor válassza a nem uniós séma szerinti bejelentkezési opciót. Ez a séma tehát a regisztrációra jogosultak (csak harmadik országos gazdálkodók), valamint az annak alkalmazásával bevallható ügyletek körét (kizárólag szolgáltatások) illetően is szűkebb körű az uniósnál.

Az EK területén nem letelepedett adózó bármelyik tagállamban regisztrálhat. Választása nincs kihatással a fizetendő adó mértékére. A választott tagállam egy általa képzett adóazonosító számmal veszi Önt nyilvántartásba. Bevallásában az EK bármely tagállamába - beleértve az azonosítót kiadó tagállamot - teljesített szolgáltatást fel kell tüntetnie.

Az első regisztráció alkalmával "Képviseleti fiók nyitása" esetén a megadott e-mail címre kap egy aktivációs linket, melyen keresztül aktiválnia kell az OSS portál nem uniós sémájához történő hozzáférést. Sikeres aktiválás esetén a továbbiakban a "Bejelentkezés e-mail címmel és jelszóval" opció választásával tud belépni a portálra.

IV.) Importséma (IOSS)

Az importsémába akár Magyarországon, akár harmadik országban letelepedett adózók is teljesíthetik adókötelezettségeiket, amennyiben harmadik országokból/ harmadik területekről feladott vagy fuvarozott, 150 eurót meg nem haladó belső értékű, nem jövedékiadó-köteles termékek távértékesítését végzik. A séma használatával az adózó a harmadik államból importált termékek távértékesítését terhelő adót vallhatja be és fizetheti meg, így a terméknek a Közösség területére történő behozatala - az IOSS regisztráció vámhatósági ellenőrzését követően - adókivetés mellőzésével történik. A Közösségben lévő vámraktárból szabad forgalomba bocsátott termékek esetén az importséma nem alkalmazható.

A Közösségben nem letelepedett adózók csak ún. IOSS közvetítő közreműködésével alkalmazhatják a sémát. Az IOSS közvetítők sajátos képviseleti kategóriát jelentenek: olyan, a pénzügyi képviselőre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő adóalanyok, amelyek külön, önálló IOSS bejelentkezés alapján láthatják el egy vagy több adózó képviseletét. A kapcsolódó adókötelezettséget maga a közvetítő teljesíti az adózók helyett és nevében eljárva. Ez a képviselet nem azonos a vámjogi képviselettel. A közvetítői feltételeknek megfelelő gazdálkodók előzetesen maguk is az OSS portálon regisztrálhatják magukat. Az EK-ban letelepedett adózók szabadon dönthetnek közvetítő igénybevételéről.

A séma adózóinak külön kategóriáját képviselik az elektronikus felületek (platformok), amelyek olyan, a Közösségben letelepedett vagy nem letelepedett adóalanyok, amelyek 150 euró belső értéket meg nem haladó értékű, nem jövedékiadó-köteles termékeknek harmadik országból a Közösség tagállamába történő távértékesítését segítik elő.

Az OSS rendszerről további, részletes információkat olvashat magyar nyelven az alábbi linkre kattintva:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2020-12/vatecommerceexplanatory_28102020_hu.pdf

Gyakran ismételt kérdések a NAV honlapon:
E-kereskedelem - Gyakori kérdések-válaszok

Útmutató az egyablakos héaügyintézéshez

Akadálymentességi nyilatkozat